Startsidan
På gång
Om BK42
Pressrum
Sponsorsinfo
Våra ballonger
Reportage
Australien 2004
Ungern 2005
Pressklipp
Bortförklaringar
Veckans skylt
Länkar
Glömt lösenord

Publicerad 2005-05-23
Första flygningen
Poa Ekeblad

Sitter i F”nix-arenan (t„vlingscentrum) efter att ha l„mnat in loggersar och okastade markers. Jag har rapporterat flygningen (start, landning, uppskattade resultat m.m.) p† en burk. F”rhoppningsvis funkar all teknik som den ska, s† att po„ngber„kningen „r klar om n†gon timme. Blir intressant att se hur det funkar i praktiken. (Detta „r f”rsta g†ngen det k”rs en stor ballongt„vling utan observat”rer som kollar alla detaljer. Ist„llet har vi tv† GPS-loggersar som s„tts fast p† ballongen f”re start.)
Sitting in the F”nix arena (competition center) after handing in loggers and unthrown markers. I've reported the flight (take off, landing, estimated results etc.) on a PC. Hopefully all the tech stuff will work as planned and the scores will be ready within an hour or so. Will be interesting to see how this will work in practice. (It's the first big event without observers checking all details. Instead, we have two GPS-loggers that are fastened to the balloon before launch.)

Flygningen var vansinnigt lagd ur s„kerhetssynpunkt. Vi var tvugna att snabbt stiga till 4-5000 ft, ligga d„r och leta s† mycket h”ger som m”jligt och sen toksjunka ner mot f”rsta m†let (av tre) f”r att f† s† kort 3D-avst†nd som m”jligt. D„refter hissen snabbt upp igen (steg 8 m/s). Samma procedur ner till andra m†let. Tredje m†let l†g s† att vi kunde fick ligga s† l†gt som m”jligt f”r att inte missa †t h”ger.
The flight was crazy from a safety point of view. We had to ascend rapidly up to some 4-5000 ft, stay there and search for as much right as possible and then make a maniac descent towards the first target (of three) to get a short 3D-distance. Then the elevator up again (8 m/s). Same procedure for the second target. For the third target, we had to stay as low as possible to avoid missing to the right.

Det har redan b”rjat diskuteras om kollisionsriskerna n„r det l„ggs t„vlingar d„r man m†ste flyga med s† snabba stig och sjunk.
The discussions have already started about the collission risks when they put up tasks where you have to take so rapid ascents and descents.

Hursomhelst, jag tror vi f†r halvhyfsat med po„ng f”r den h„r flygningen. Peter gjorde nog riktigt bra ifr†n sig.
Anyway, I think we get a half decent amout of points for this flight. Peter made quite good.

Vi startade p† Debrecens flygplats, som „r en gammal sovjetisk milit„rflygbas, den st”rsta utanf”r Sovjetunionen s„gs det. De m†ste ha haft gott om potatis eller n†t, f”r de har ganska m†nga v„ldigt gedigna jordk„llare.
We launched at the Debrecen airport, a former Soviet air force base, the biggest one outside the Soviet Unoin it's said. They must have had plenty of potatoes or someting, cause they have have quite many very robuste "food cellars". 
EM 2005
2005-05-28
Bättre än världsmästaren :)  

2005-05-26
Äntligen!  

2005-05-25
Fullmåne  

2005-05-24
Judge declared goal och Land Run  
Tisdag kväll: inställt  

2005-05-23
Första flygningen  
Harjakt  

2005-05-21
Första flygbara dagen  

2005-05-20
Hemglass och landingsfält  

2005-05-19
Gomba, kukorica, borsó och uborka!  

2005-05-18
Dåligt väder  

2005-05-17
Första dagen på plats  

2005-05-16
Vidare mot Debrecen  
Dagens skyltgåta  

2005-05-15
Äntligen på väg  

v 4.5.5